Zaproszenie do składania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.00,0 złotych (netto), na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem i uruchomieniem:
– Aparat do masażu wibracyjnego;
– Persymetr;
– Schładzarka do odpadów medycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry określone zostały w Załączniku nr 1.

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 17.00

e-Rejestracja →

Top
Skip to content