Profilaktyka raka płuc

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest realizatorem projektu „Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metodą poprawy wyleczalności raka płuc w makroregionie śląskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogólnopolskiego programu polityki wczesnego wykrywania raka płuca.

Głównym zadaniem przedmiotowego programu profilaktycznego jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych.

Temat raka płuc jest niezwykle istotnym tematem, na co dowodem są statystyki przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Według Światowej Organizacji Zdrowia rak płuca jest najczęstszym nowotworem na świecie. Mężczyźni stanowią 68% wszystkich chorych. Rak płuca jest co roku przyczyną zgonu około 1,2 miliona osób (17% wszystkich zgonów nowotworowych). Szacuje się, że około 85-90 % zgonów z powodu raka płuca jest ściśle związanych z paleniem tytoniu, a odsetek niepalących wśród osób z rakiem płuca wynosi około 10-15%.

Projekt kierowany jest do osób objętych ryzykiem wystąpienia raka płuc, w szczególności do osób:
1. w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,
2.  w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
– ekspozycja – zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,
– indywidualna historia zachorowania na raka; przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
– historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Partnerami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w realizacji projektu, którzy jednocześnie odpowiedzialni są za rekrutację pacjentów i realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego są:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze),
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław),
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny (al. W. Witosa 26, 45-401 Opole).

Program ma za zadanie zwiększyć możliwość dostępu do badania NDTK dla osób będących w grupie ryzyka zachorowania na raka płuc. Wyakcentowanie najistotniejszych oraz najbardziej przydatnych informacji na temat tego typu nowotworu złośliwego zaprocentuje u uczestników wzrostem motywacji do wejścia w proces rzucenia nałogu oraz zwiększeniem świadomości wpływu badań prewencyjnych na kontrolę własnego zdrowia.

Uprzejmie informuję, że ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za część merytoryczną odpowiada Pani Klaudia Kaszuba- Świątczak, dostępna pod telefonem 32-364-10-94 oraz mailem kkaszuba- swiatczak@sum.edu.pl.

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00- 17.00

Profilaktyka uzależnień – zatrucia pokarmowe

Zatrucia pokarmowe to ostre zaburzenia żołądkowo jelitowe spowodowane spożyciem skażonych pokarmów i napojów. Zatrucia pokarmowe powodują liczne dolegliwości, od względnie łagodnych do poważnych, zagrażających zdrowiu i wymagających hospitalizacji…

Profilaktyka uzależnień – telefon komórkowy

Uzależnienie od telefonu komórkowego to potrzeba ciągłego korzystania z niego pomimo negatywnego wpływu na różne sfery życia m in rodzinną, zawodową, naukę, zdrowie, czas wolny Współczesne telefony, oprócz możliwości wykonywania połączeń, kryją w sobie nieprzebrane możliwości, funkcje m in Internet, aparat, odtwarzacz muzyki, latarkę, nawigację, media społecznościowe, co sprawia wiele spraw dzięki korzystaniu z telefonu staje się łatwiejsze i wygodniejsze w realizacji…

Szczegółowe warunki konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), specjalistów: ginekologii, okulistyki, ortopedii, stomatologii

Szczegółowe warunki konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), specjalistów: ginekologii, okulistyki, ortopedii, stomatologii…

Profilaktyka raka płuc

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest realizatorem projektu „Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metodą poprawy wyleczalności raka płuc w makroregionie śląskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogólnopolskiego programu polityki wczesnego wykrywania raka płuca…

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń lekarza: podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), specjalisty ginekologii i specjalisty okulistyki…

Top
Skip to content

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z <a href='https://www.wspl.bielsko.pl/polityka-prywatnosci#page' target='_blank' rel='nofollow'>Polityką prywatności</a>. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klauzula informacyjna RODO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close