Polityka jakości

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej (WSPL), jako instytucja nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej świadczy usługi w zakresie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, polegające na udzielaniu podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Usługi te realizowane są przez pracowników zatrudnionych w odpowiednich komórkach organizacyjnych Przychodni i dotyczą:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • medycyny pracy.

Świadczenia zdrowotne udzielane w WSPL, realizowane są z zachowaniem zasad powszechności, rzetelności i równego dostępu zgodnie z Ustawą Zasadniczą i wynikającymi z niej aktami wykonawczymi.

Jako standard w diagnostyce i terapii w WSPL przyjmuje się integracyjne przestrzeganie zasad medycyny opartej na dowodach naukowych, klasycznego paradygmatu opartego na naukach podstawowych, z poszanowaniem poglądów wyznawanych przez strony uczestniczące.

Kierownictwo WSPL – w imieniu własnym i pracowników – zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad etycznych oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów, mając na względzie dobro pacjenta, jak również pozytywny wizerunek Zakładu.

WSPL jako podmiot leczniczy spełnia wymagania i utrzymuje certyfikację na zgodność systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015.

W ramach ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością w WSPL ustanawia się następujące cele ramowe:

  • doskonalenie procesu komunikacji z pacjentami z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz edukacji zdrowotnej;
  • doskonalenie procesów operacyjnych w oparciu o analizę ryzyk i szans;
  • stały rozwój kompetencji pracowników;
  • doskonalenie działań związanych z osiąganiem zamierzonych wyników zgodnych z ustalonym kierunkiem rozwoju.

Dyrektor
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Bielsku–Białej
płk rez. mgr Robert ŚLIWA

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 17.00

e-Rejestracja →

Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Rak szyjki macicy jest jednym z najbardziej „podatnych na profilaktykę” nowotworów złośliwych. Nieprawidłowości w komórkach szyjki macicy można wykryć na bardzo wczesnym etapie i nie dopuścić do rozwoju nowotworu!

Ogłoszenie o konkursie ofert – POZ

WSPL ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ)…

Potwierdzenie spełniania wymagań norm ISO dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Bielsku Białej

Z przyjemnością informujemy, że Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku Białej, która od 2018 roku posiada certyfikowany system jakości w zakresie „Udzielanie świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej” w lipcu 2022 r. uzyskała ponowne potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w normie ISO 9001:2015…

Wyniki ogłoszenia o konkursie ofert – lekarz POZ

WSPL ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna: zakres chirurgia urazowo-ortopedyczna, podstawowa opieka zdrowotna (POZ) i świadczenia w zakresie RTG…

Zdrowa krew

Wakacje to słońce, kąpiele w jeziorze lub morzu, piesze wędrówki, relaks i zabawa. Niezależnie od miejsca, w którym planujesz je spędzić, przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Top
Skip to content