Polityka jakości

Polityka jakości Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Bielsku-Białej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej (WSPL), jako instytucja nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej świadczy usługi w zakresie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, polegające na udzielaniu podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Usługi te realizowane są przez pracowników zatrudnionych w odpowiednich komórkach organizacyjnych Przychodni i dotyczą:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • medycyny pracy.

Świadczenia zdrowotne udzielane w WSPL, realizowane są z zachowaniem zasad powszechności, rzetelności i równego dostępu zgodnie z Ustawą Zasadniczą i wynikającymi z niej aktami wykonawczymi.

Jako standard w diagnostyce i terapii w WSPL przyjmuje się integracyjne przestrzeganie zasad medycyny opartej na dowodach naukowych, klasycznego paradygmatu opartego na naukach podstawowych, z poszanowaniem wartości wyznawanych przez strony uczestniczące.

Kierownictwo WSPL – w imieniu własnym i pracowników – zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad etycznych oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów, mając na względzie dobro pacjenta, jak również pozytywny wizerunek Zakładu.

WSPL jako podmiot leczniczy spełnia wymagania i utrzymuje certyfikację na zgodność systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015.

W ramach ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością w WSPL ustanawia się następujące cele ramowe:

  • doskonalenie procesu komunikacji z pacjentami z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz edukacji zdrowotnej;
  • doskonalenie procesów operacyjnych w oparciu o analizę ryzyk i szans;
  • stały rozwój kompetencji pracowników;
  • doskonalenie działań związanych z osiąganiem zamierzonych wyników zgodnych z ustalonym kierunkiem rozwoju.

Dyrektor
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Bielsku–Białej
płk rez. mgr Robert ŚLIWA

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 17.00

e-Rejestracja →

Dokumenty do pobrania

Pomagają WSPL w czasie COVID

WSPL SPZOZ w Bielsku-Białej nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą laryngologii i lekarzem specjalistą urologii. Warunki współpracy i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Nawiążę współpracę z lekarzem specjalistą laryngologii i lekarzem specjalistą urologii

WSPL SPZOZ w Bielsku-Białej nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą laryngologii i lekarzem specjalistą urologii. Warunki współpracy i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Zaproszenie do składania ofert

WSPL zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn.:
„Dostawa sprzętu medycznego”

Wideoinfolinia dla osób głuchych dotyczące Covid-19

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numeru telefonów tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00…

Pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób starszych

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numeru telefonów tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00…

Top
Skip to content

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z <a href='https://www.wspl.bielsko.pl/polityka-prywatnosci#page' target='_blank' rel='nofollow'>Polityką prywatności</a>. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klauzula informacyjna RODO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close