Pacjent unijny w Polsce -
niezbędnik świadczeniodawcy

Osoby ubezpieczone w innym państwie UE lub EFTA mają prawo do takich samych świadczeń w Polsce jak osoby ubezpieczone w Polsce, udzielanych na takich samych zasadach. Leczenie może być realizowane wyłącznie przez tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Osoby, które chcą skorzystać z leczenia, muszą potwierdzić swoje prawo do leczenia odpowiednimi dokumentami unijny. Zakres leczenia, jakiego można udzielić danej osobie, zależy od celu jej pobytu w Polsce i wynika z dokumentu unijnego, jaki uprawnia ją do leczenia.

_______________
Więcej informacji znajdą Państwo w broszurach poniżej.

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00- 17.00

Top
Skip to content