Ogłoszenie o sprzedaży
zbędnych środków trwałych
sprzętu medycznego

NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Willowa 2 a,
43 -309 Bielsko-Biała
Adres strony internetowej: www.wspl.bielsko.pl

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem sprzedaży są zbędne środki trwałe – sprzęt medyczny zdjęte z wyposażenia pracowni fizjoterapii, chirurgii i RTG w ilości 10 sztuk.
2. Nabywca może kupić dowolną ilość sprzętu.
3. Do ogłoszenia o sprzedaży zostaje dołączona specyfikacja sprzętu.

CENA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

1. Cena przedmiotu sprzedaży zostanie ustalona na podstawie złożonych ofert z zastrzeżeniem wyboru oferenta z najwyższą ceną brutto za określoną pozycję sprzętu.
2. Przedmiot sprzedaży nie może być sprzedany za cenę niższą niż oferowana cena sprzedaży.

TERMIN WAŻNOŚCI OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży oraz oferta sprzedaży ważna jest do dnia 20.11.2020 r.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOKONANIA OGLĘDZIN PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ SPRZEDAWCY Z OFERENTAMI

1. Oględzin dokonywać można od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 do upływu terminu składania ofert, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Sekretariatem Przychodni numer telefonu 33 821 02 29, e:mail: sekretariatwsplekbb@onet.pl.
2. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą telefoniczną lub elektroniczną z tym, że oferta musi zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną, do upływu terminu określonego w pkt. IV niniejszego ogłoszenia.
3. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
4. W uzasadnionych przypadkach Sprzedającemu przysługuje prawo przedłużenia terminu składania ofert, o czym poinformuje na stronie internetowej.

INFORMACJA O SPOSOBIE DOKONANIA ZAKUPU ORAZ ZAPŁATY

1. Wyrażenie woli zakupu odbywa się poprzez złożenie pisemnej oferty osobiście w sekretariacie przychodni przy ul. Willowej 2a lub drogą elektroniczną na adres sekretariatwsplekbb@onet.pl.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2020 r.
3. O nabyciu poszczególnego przedmiotu sprzedaży decyduje cena brutto złożonej oferty.
4. Płatność nastąpi wg wyboru Nabywcy, na rachunek bankowy Sprzedającego lub gotówką w kasie Sprzedającego.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę należnej kwoty.
6. Nabywca po zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości powinien je bezzwłocznie odebrać.
7. Sprzedający nie narzuca wzoru oferty. Ważne aby jej treść była czytelna i jednoznaczna dla stron.

POUCZENIE

Nabyte ruchomości nie podlegają zwrotowi ani wymianie, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady zarówno ukryte jak i wiadome Nabywającemu, a każda nabyta rzecz ruchoma wolna jest od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00- 17.00

Dokumenty do pobrania

Realizacja szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przychodnia zgłosiła się do realizacji szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Pierwszy pacjent zostanie zaszczepiony dnia 28.01.2021 roku…

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ Bielsko Biała informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Bielsku Białej…

Nawiążemy współpracę z lekarzem do pracy w zespole szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

WSPL SPZOZ w Bielsku-Białej nawiąże współpracę z lekarzem do pracy w zespole szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2…

Szczegółowe warunki konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń lekarza POZ i specjalisty chirurga

WSPL SPZOZ w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna: zakres chirurgia ogólna…

Nawiążę współpracę z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w dziedzinie: laryngologii, okulistyki, urologii i lekarzem medycyny pracy

WSPL SPZOZ w Bielsku-Białej nawiąże współpracę z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w dziedzinie: laryngologii, okulistyki, urologii i lekarzem medycyny pracy…

Top
Skip to content

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z <a href='https://www.wspl.bielsko.pl/polityka-prywatnosci#page' target='_blank' rel='nofollow'>Polityką prywatności</a>. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klauzula informacyjna RODO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close