Szczegółowe warunki
konkursu ofert

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Bielsku Białej działając na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15. 04. 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. z późn. zm),

3. Zarządzenia Dyrektora WSPL SPZOZ w Bielsku Białej.

jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS): zakres chirurgii, ginekologii, okulistyki i ortopedii.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:
tel. (33) 821 90 47
lub e:mail: sekretariatwsplekbb@onet.pl

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00- 17.00

Top
Skip to content