Informacja dla pacjentów

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami oraz zgodnie z zaleceniami NFZ i MON, realizacja świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, do odwołania, odbywać się będzie w postaci teleporad w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

W ramach teleporady można też wystawiać np. e-receptę. W tym przypadku pacjent zostanie poinformowany o jej numerze, którym posłuży się podczas jej realizacji. W celu wykonania powyższych zaleceń prosimy pacjentów o kontakt z rejestracją przychodni tel. (33) 821 02 29. W przypadku podjęcia przez personel medyczny decyzji, że zakres niezbędnych czynności na rzecz pacjenta wymaga jego osobistej obecności w przychodni – termin i godzinę wizyty należy uzgodnić z rejestracją przychodni.

Powyższe ograniczenia dotyczą także porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00- 17.00

Dokumenty do pobrania

Pomagają WSPL w czasie COVID

WSPL SPZOZ w Bielsku-Białej nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą laryngologii i lekarzem specjalistą urologii. Warunki współpracy i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Nawiążę współpracę z lekarzem specjalistą laryngologii i lekarzem specjalistą urologii

WSPL SPZOZ w Bielsku-Białej nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą laryngologii i lekarzem specjalistą urologii. Warunki współpracy i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Zaproszenie do składania ofert

WSPL zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn.:
„Dostawa sprzętu medycznego”

Wideoinfolinia dla osób głuchych dotyczące Covid-19

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numeru telefonów tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00…

Pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób starszych

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numeru telefonów tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00…

Top
Skip to content

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z <a href='https://www.wspl.bielsko.pl/polityka-prywatnosci#page' target='_blank' rel='nofollow'>Polityką prywatności</a>. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klauzula informacyjna RODO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close